E-deklaracje 2015

monetyDo czego służą E-deklaracje?

W roku ubiegłym blisko 60 milionów Polaków rozliczyło się z podatku dochodowego przy asyście sieci. Co jest skutkiem dużej renomy tego rozstrzygnięcia? Z jakiej przyczyny spełnienie pit przez Internet ma tylu adeptów?

Szybkie rozlicznie z pit

Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można przesłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wespół z aneksami. W celu dokonać rozliczenia z fiskusem przystoi przygotowywać:

 • Pit 11
 • Swoje dane
 • Numer PESEL lub NIP
 • Kwotę rozliczenia z poprzedzających lat
 • Słuszny program do rozliczeń

Co to są e-deklaracje?

Najogólniej mówiąc, jest to system, który dozwala na rychłe również bezpieczne składanie rozliczeń podatkowych, bez konieczności udawania się do urzędu skarbowego. Do niedawna z tego podejścia korzystały przede wszystkim firmy i biura rachunkowe. Dziś e-pit delegować zdoła jakikolwiek podatnik i z zapałem z tej możliwości Polacy korzystają. Co jest istotne – nie wymaga się żadnego podpisu, by posłać formularz. Jak to możliwe?

Jakie korzyści z rozliczenia z systemem E-deklaracje?

 • ułatwienia w obsłudze podatników
 • skrócenie czasu załatwiania spraw podatkowych
 • zintegrowana obsługa podatnika wiedza oferowana w jednym miejscu
 • informacja on-line o stanie spraw i stanie konta rozliczeniowego
 • łączność droga elektroniczną (podania, poświadczenia, wnioski, …)
 • elektroniczne formularze, (CIT, PIT, VAT, NIP, PCC i inne)
 • elektroniczne płatności (płatności elektroniczne, opłata skarbowa)

Należy położyć nacisk, że by skorzystać z potencjału złożenia zeznania rocznego PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za pomocą systemu e-deklaracje, nie ma konieczności zgłaszania owego faktu do urzędu skarbowego. Wyłącznie w przypadku partnerów, którzy chcą rozliczyć uzyskiwane w 2009 roku dochody ogółem, współmałżonek (inaczej druga postać wyszczególniona w deklaracji) ma misje upoważnić podatnika (czyli pierwszą osobę wymienioną w zeznaniu) do złożenia PITu w jego imieniu.